No menu items!

Kategori

27 Mayıs 1960 Darbesi

27 MAYIS 1960 TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE OLAN CEZA MEVZUATIMIZ VE EVRENSEL HUKUK BAĞLAMINDA YASSIADA YARGILAMALARI – Prof. Dr. Ahmet Gökcen

Giriş Hukuk ve demokrasi açısından yakın tarihimizin şüphesiz en acı olaylarından biri, 27 Mayıs 1960 tarihinde gerçekleştirilen askerî darbe ve darbenin akabinde kurulan olağanüstü mahkemede...

27 MAYIS’IN ARTÇI DARBELERİ: 22 ŞUBAT 1962 VE 21 MAYIS 1963 MÜDAHALE GİRİŞİMLERİ – Dr. Nesimi Gökşen

Dönemin Ruhu: Albaylar Kuşağı Türkiye’de 1960-63 dönemini kapsayan “Albaylar Kuşağı”, öncelikle geçmişi yıllar öncesine kadar giden “gizli örgüt arkadaşlığı”nın bir neticesidir. Bu kuşağın çekirdek kadrosunu...

YARGI ve 27 MAYIS 1960 DARBESİ – Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali

Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali 27 Mayıs 1960 darbesi, Yassıada’da kurduğu darbe mahkemesinde Demokrat Parti iktidarını mahkûm ederek kendini meşrulaştırmayı hedeflemiş ve “meşru” ilan etmişti....

27 Mayıs 1960 Darbesi

27 Mayıs 1960 askeri darbesi Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde meşru hükümete karşı yapılan ilk gayrımeşru kalkışma olarak tarihe geçmiştir. Siyasi kültürün henüz olgunlaşmadığı bir zamanda...

Son Eklenenler