No menu items!

“Bu proje T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir.”

Bu makaleler Anayasa Hukukçuları Derneği tarafından gerçekleştirilen “Cumhuriyet’in 100. Yılında Demokrasi Hafızasının Oluşturulması Projesi” kapsamında kaleme alınmıştır.

Prof. Dr. Kudret Külbül – Demokrası̇lerde Özgürlük-Güvenlı̇k Dengesi

Demokrasilerde Özgürlük-Güvenlik Dengesi Özgürlük ve güvenlik dengesi, geleneksel ya da modern, demokratik olan ya da olmayan her türlü toplumda, birey-devlet-toplum yaşamını yakından etkileyen en temel...

Prof. Dr. Yusuf Şahin – Baskı Gruplarının Temsili Demokrasiyle İlişkisi

BASKI GRUPLARININ TEMSİLİ DEMOKRASİYLE İLİŞKİSİ İnsanoğlu, çok eski dönemlerden itibaren, daha geniş grupların üyesi olarak hayatını sürdürmüştür. Ama insanın üyesi olduğu grupların son yüzyılda çok...

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Arıtürk – Anayasanın İhlalı̇nden Hâkı̇mlerı̇n Cı̇nayetı̇ne 27 Mayıs Askerî Darbe Örneğı̇

ANAYASANIN İHLALİNDEN HÂKİMLERİN CİNAYETİNE 27 MAYIS ASKERî DARBE ÖRNEĞİ Devrimler aşırılıkların çocuğudur. Her askerî ihtilal kendisine meşruiyet zemini bulmak ister. Ve ne hazindir ki ülkemizde sivil...

Prof. Dr. Murat Balcı – Darbelerle Mücadelede Ceza Hukukunun Rolü

DARBELERLE MÜCADELEDE CEZA HUKUKUNUN ROLÜ Giriş Darbelere (Anayasal Organlara Karşı İşlenen Suçlar) karşı mücadele bakımından en etkili mücadele yöntemlerinden biri hiç kuşkusuz, bu suç faillerine etkin...

Av. Muhammet Emin Özkan – 28 Şubat Darbesı̇ Yargılama Sürecı

28 ŞUBAT DARBESİ YARGILAMA SÜRECİ Giriş Bu tebliğde 28 Şubat darbe davasını başından beri kesintisiz takip eden bir avukat olarak yargı süreciyle ilgili izlenimlerimi sizlerle paylaşacağım. Darbenin...

Av. Emrullah Beytar – Türkı̇ye’de Darbeler Sürecı̇ Ve 28 Şubat Darbe Yargılamaları

TÜRKİYE’DE DARBELER SÜRECİ VE 28 ŞUBAT DARBE YARGILAMALARI 28 Şubat’a Giden Yol 1995 genel seçimlerinin birinci partisi olan Refah Partisi, içeride ve dışarıda birçok kesimin paniklemesine,...

Av. Cüneyt Toraman – 28 Şubat Darbe Yargılamaları

28 ŞUBAT DARBE YARGILAMALARI Hukuk devleti, (normatif anlamda) devlet mekanizmasının işleyişini düzenleyen kurallar bütünüdür. Bu kuralların başında da halkın yönetime katılması ve el değiştirmesi formülasyonları...

Av. Öztürk Türkdoğan – 12 Eylül 1980 Askeri Darbesini Gerçekleştı̇ren Darbecilerin Yargılama Süreci

12 EYLÜL 1980 ASKERİ DARBESİNİ GERÇEKLEŞTİREN DARBECİLERİN YARGILAMA SÜRECİ 12 Eylül 1980 tarihinde Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları tarafından Türkiye tarihinin en kanlı askeri darbesi gerçekleştirilmiştir....

Av. Osman Başer – 12 Eylül Yargılaması

12 EYLÜL DARBE YARGILAMALARI Türkiye’de darbe yargılamasından beklenen olmadı.  Rakamlarla belirtildiği üzere söz konusu darbe dönemi insanlar için büyük mağduriyetler doğurmuştur.  Demokratik bir hukuk devletinde devlet eli...

Erkan Şen – 27 Mayıs’tan 12 Mart’a Askerı̇ Müdahalelerı̇n Dönüşümü

27 MAYIS’TAN 12 MART’A ASKERî MÜDAHALELERİN DÖNÜŞÜMÜ Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi tarihi bir bakıma askerî müdahalelerin tarihidir. Cumhuriyettarihi boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri, kimi zaman 27 Mayıs...

Nicholas Voulelıs – Dünyada Ve Türkı̇ye’de Darbe Yargılamaları Uluslararası Sempozyumu

Dünyada ve Türkiye’de Darbe Yargılamaları Uluslararası Sempozyumu Diktatörlük sonrası dönemin hemen arkasından gelen benim de aktif bir vatandaş olarak tecrübe ettiğim koşullara atıfta bulunacağım. Diğer başka...

José Bono Martınez – Dünyada Ve Türkı̇ye’de Darbe Yargılamaları Sempozyumu

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE DARBE YARGILAMALARI SEMPOZYUMU Siyasi olarak kendimi takdim ederek başlayacağım. Beni iki yönlü bir durum tanımlamaktadır: Sosyalist ve İspanyol. Sosyalist olarak kendimi özerk...

Dr. İlyas Fırat Cengiz – Bölgesel Rejimlerin Geleceği

BÖLGESEL REJİMLERİN GELECEĞİ: 1- Giriş İkinci Dünya savaşı ve özellikle 1990 sonrası dönemde bölgeselcilik ve bölgesel iş birliği teşkilatları dünya siyasetinde önemli bir yer edinmiştir. Soğuk...

Prof. Dr. Berdal Aral – Küresel Krı̇zlere Müdahale Ve Krı̇zlerı̇n Yönetı̇mı̇

KÜRESEL KRİZLERE MÜDAHALE VE KRİZLERİN YÖNETİMİ Giriş “Küresel Krizlere Müdahale ve Krizlerin Yönetimi” meselesini Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen garbe girişimi çerçevesinde anlamak ve anlamlandırmak için,...

Av. Mehmet Alagöz – 15 Temmuz Darbe Yargılamaları

15 TEMMUZ DARBE YARGILAMALARI Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980 gibi askeri darbeleri, 12 Mart 1971 ve 27 Nisan e-muhtırası gibi pek...

Av. Muhammet Aydın – 15 Temmuz Ankara Darbe Yargılamaları

15 TEMMUZ ANKARA DARBE YARGILAMALARI 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde gerçekleşen hain darbe girişiminin her yönüyle anlaşılabilmesi için örgütün yapısının ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasının...

Dr. Murat Yılmaz – Darbelerle Hesaplaşma: Yargı Dışındaki Aktörler Neler Yapabilir?

Darbelerle Hesaplaşma: Yargı Dışındaki Aktörler Neler yapabilir? Giriş Türkiye, uzun bir aradan sonra darbelerle yüzleşiyor, hesaplaşıyor, mücadele ediyor. Darbeler, 15 Temmuz 2016 darbesi başta olmak üzere...

Prof. Dr. İlber Ortaylı – Osmanlı’dan Günümüze Darbeler

Türkiye askerî darbeleri, ayaklanma ve müdahaleleri tarihinde ilk defa tanımıyor. Bazı insanlarda şöyle bir görüş vardır: Demokrasimizi bu darbeler yok ediyor, halkın isteği engelleniyor...

Dr. Ali Hüseynli – Türk Dünyası ve 15 Temmuz Darbe Girişimi

Türk Dünyası ve 15 Temmuz Darbe Girişimi Azerbaycan Parlamentosu Hukuk Politikası ve Devlet Kuruculuğu Komitesi Başkanı olarak bendeniz fırsattan istifade, Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişimi,...

Ömer Faruk Aydıner – 15 Temmuz Darbe Yargılamarı

15 Temmuz Darbe Yargılamaları 15 Temmuz’da Türkiye ciddi bir travmadan geçti. Gelinen noktada son 40 yıl boyunca emek verilen, emek sarf edilen bir neslin heba...

Av. Yasin Şamlı – 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünde Sanıkların Savunmaları Ve Gerçekler

15 Temmuz Darbe Teşebbüsünde Sanıkların Savunmaları ve Gerçekler 1. FETÖ Hakkında Kısa Bir Değerlendirme Açık kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre; ABD’nin desteği ile bu örgüt 160 ülkede...

Prof. Dr. Ergün Yıldırım – Darbeler Çağında Medyanın Rolü: Radyodan E-Muhtıraya

Darbeler Çağında Medyanın Rolü: Radyodan E-Muhtıraya Türkiye’de darbe geleneği ve basın ilişkisi aslında bizim 150 yıllık modernleşme serüvenimiz ile at başı giden bir olgu. Bir...

Dr. Tarık El Haşımı – İslam Coğrafyası Açısından 15 Temmuz’un Önemi

İslam Coğrafyası Açısından 15 Temmuz’un Önemi Sözlerime şu ayet ile başlamak isterim: ‘’ Onlar Allaha tuzak kuruyorlar, Allah en hayırlısıyla tuzakları boşa çıkarandır.’’ ENFAL 30 15...

Mahir Ünal – Demokrasi Mücadelesinde 15 Temmuz’un Önemi

Demokrasi Mücadelesinde 15 Temmuz’un Önemi Türkiye Hukuk Platformu’na bu etkinlikten dolayı teşekkür ediyorum. Aslında biz 15 Temmuz’u konuşurken, bir adamın, etrafına birilerini toplayarak devlete ve...

Bekir BOZDAĞ – TÜRKİYE’DE DARBELER TARİHİ VE 15 TEMMUZ MÜCADELESİ

Türkiye’de Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Mücadelesi Bugün sizin gibi çok seçkin bir toplulukla bizleri bir araya getiren Türkiye Hukuk Platformu’nun her bir bileşenine ayrı...