No menu items!

Kategori

Yunanistan'da Merydana Gelen Darbeler

1974-75 YILLARI ARASINDAKİ GEÇİŞ SÜRECİNDE ADALET VE YUNANİSTAN’DA TESİS EDİLMİŞ BİR DEMOKRASİNİN KURULMASI – Prof. Dr. Evanthis Hatzivassiliou

Prof. Dr. Evanthis Hatzivassiliou Atina Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Çev. Ömer Temel 1974-75 döneminde Yunan geçiş dönemi adaleti, çeşitli hedeflere ulaşmayı amaçlıyordu: Diktatörleri mahkemeye...

YUNAN CUNTASININ YÜKSELİŞİ VE ÇÖKÜŞÜ: ÜLKE RAPORU – Dr. Effie G. H. Pedaliu

Dr. Effie G. H. Pedaliu Çev. Dr. Ali Osman Karaoğlu GİRİŞ Soğuk Savaş Dönemi‘nin Yunanistan’ı 1974’e kadar aşırı çalkantılı bir süreç geçirdi ve iç savaş...

Son Eklenenler