No menu items!

Türkiye'de Darbeler
Türkiye'de Darbeler

GEÇMİŞLE YÜZLEŞME: 12 EYLÜL TRAVMASINI AŞMAK – Av. Hüsnü Öndül

Av. Hüsnü Öndül 12 Eylül ve Geçmişle Yüzleşmede Geciken Adımlar 21 Eylül 1991 tarihinde İnsan Hakları Derneği (İHD) Muğla Şubesi tarafından düzenlenen sempozyumda dönemin İHD Genel...

28 Şubat ve Uluslararası Konjonktür- Prof. Dr. Birol Akgün

28 Şubat günü darbe değil de keşke ülkemizin geçmiş ve güncel başarılarını konuşuyor olsaydık. Türkiye’nin kaybettiği o yıllarda çok daha güzel işler yapılabilseydi de...

TÜRKİYE’DEKİ DARBE GELENEĞİNİN ZİHİNSEL ARKA PLANI- Dr. Rasim Koç

Darbeler konusunda çok şey söyleniyor, çok şey söylüyoruz. Hatta çok şey yazıyoruz. Ben sadece darbelerle ilgili okuyucuları kısa bir zaman tünelinden geçirmek istiyorum. Devletlerde devamlılık...

DARBE İLE MÜCADELEDE SİVİL TOPLUMUN ROLÜ- Dr. Levent Korkut

Öncelikle üzerinde durulması gereken husus darbe çerçevesinde sivil toplum-devlet ilişkisidir. Bu konuda çok farklı yaklaşımlar, görüşler ya da teoriler var diyebiliriz. Bun­lardan ekstrem olanlara,...

28 ŞUBAT POSTMODERN ASKERÎ DARBESİNİN FAİLLERİNE VERİLEN VE KESİNLEŞEN CEZALAR HAKKINDA KISA BİR DEĞERLENDİRME – Prof. Dr. Ahmet Gökcen

Bilindiği gibi kamuoyunda “28 Şubat Postmodern Askerî Darbesi” veya “28 Şubat Sü­reci” olarak isimlendirilen ve bazı asker ve siviller tarafından gerçekleştirilen antide­mokratik, hukuka aykırı...

DARBELERE KARŞI SİYASİ MÜCADELE – Dr. Ufuk Uras

Darbelere karşı olmak gibi aksi düşünülmeyecek konularda konuşmak kolaydır. Sor­sanız herkes darbelere karşı olduğunu söyler. Peki öyleyse niye bu kadar çok darbe ve girişimiyle...

DARBELERE KARŞI MÜCADELEDE SİYASİ PARTİLER VE SİVİL TOPLUMUN ROLÜ – Av. Cahit Özkan

Darbelere karşı mücadelenin kuşkusuz pek çok yöntemi vardır. Medya, akademi, eko­nomi, sivil toplum ilk planda akla gelen mücadele araçlarıdır. Ancak sivil toplum bu mücadele...

TEKNOLOJİNİN İŞGALİ ALTINDAKİ İNSANLIK: SEÇİM HAKLARI DEMOKRATİK ŞEKİLDE GASP EDİLMİŞ BİREYLER- Yalçın Arı

Herkes olayın sadece bir kısmına vâkıf ve kimse resmin bütününü göremiyor. Bu yüz­den günümüzün farkındalık durumu -büyük siber uzay düşünürü Manuel Castells’in bir keresinde...

YALANIN YENİ MECRASI; SOSYAL MEDYA. TERÖR ÖRGÜTLERİNİN VE FETÖ’NÜN SOSYAL MEDYAYI KULLANMA BİÇİMİ- Nedim Şener

Haber alma hakkı, hukuk devletleri tarafından anayasal güvence altına alınmıştır. Bu hak­kın yerine getirilmesinde de “basın özgürlüğü” yasalarla korunmaktadır. Gazeteciler, ba­sın ve genel olarak...

15 TEMMUZ’DA MEDYA VE SOSYAL MEDYA: CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDE KRİZ YÖNETİMİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME – Doç. Dr. M. Mücahit Küçükyılmaz

15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü darbe girişimi Türkiye’deki pek çok insan için sürpriz oldu. Oysa 7 Şubat 2012 itibarıyla yakın çevremden pek çok dosta...

DİJİTALLEŞME SÜRECİ VE MİLLÎ İRADE İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA DARBE KAVRAMINI YENİDEN DÜŞÜNMEK – Prof. Dr. Ruhi Ersoy

“Kültür endüstrisinden darbe endüstrisine geçiş.” 19.-20. yüzyıl aralığındaki bilimsel çalışmalar ulaşım ve iletişim sistemlerinin insan­lık tarihinde olmadığı kadar yüksek bir hızla gelişmesini sağlamıştır. Bu birikim...

27 MAYIS 1960 TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE OLAN CEZA MEVZUATIMIZ VE EVRENSEL HUKUK BAĞLAMINDA YASSIADA YARGILAMALARI – Prof. Dr. Ahmet Gökcen

Giriş Hukuk ve demokrasi açısından yakın tarihimizin şüphesiz en acı olaylarından biri, 27 Mayıs 1960 tarihinde gerçekleştirilen askerî darbe ve darbenin akabinde kurulan olağanüstü mahkemede...

Dünya'da Darbeler
Dünya'da Darbeler

TAM BAĞIMSIZLIĞIN KESİK DAMARLARI: MEŞRU HÜKÜMETLERİN DEVRİLMESİ VE SÖMÜRGECİ ZİHİN YAPISI – Orkun Elmacıgil

Orkun Elmacıgil - Araştırmacı Giriş 15 Eylül 1970 yılında dönemin ABD başkanı Richard Nixon ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Henry Kissinger arasında gerçekleşen ve Şili’de iktidara gelen...

SURİYE’DE DARBELER TARİHİ VE HAFIZ ESAD’IN MİRASI – Oytun Orhan

Oytun Orhan - ORSAM Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Levant Çalışmaları Koordinatörü Giriş Suriye siyasi tarihi 1970 yılına kadar askeri darbeler tarihi olarak da okunabilir. Zira Suriye bağımsızlığını...

BİR DARBENİN ANATOMİSİ VE TANIDIK HASTALIKLAR – Ömer Faruk Görçin

Ömer Faruk Görçin - Gazeteci Giriş İnsanoğlunun izi sürülebilir en kadim, en etkileyici ve bir o kadar da gizemli medeniyeti, günümüzden 9 bin yıl evvel Nil...

LATİN AMERİKA’DAKİ ASKERİ DARBELERİN SERÜVENİ – Doç. Dr. Mehmet Özkan

Doç. Dr. Mehmet Özkan - Türkiye Maarif Vakfı ABD Direktörü Giriş Latin Amerika’da askeri darbeler o kadar sosyal ve siyasal hayatın parçasıdır ki hikayesini, etkisini ve...

ORTADOĞU’DA ASKERİ DARBELERİN SİYASAL VE TARİHSEL BAĞLAMI – Doç. Dr. Veysel Kurt

Giriş Modern dünyada iktidar değişimi çeşitli yöntemlerle gerçekleşmektedir. Demokratik yöntem olarak seçimler, askeri darbeler, toplumsal hareketler ve devrimler ilk akla gelenler. Demokratik seçimler Soğuk Savaş...

İÇ ÇEKİŞME VE DIŞ MÜDAHALENİN PENÇESİNDEKİ DARBELER ÜLKESİ: IRAK – Bilgay Duman

Giriş Yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı Devleti idaresi altında olan bugünkü Irak toprakları 1918’de İngilizler tarafından işgale uğramış ve 1921’de Birleşik Krallığın mandası altında modern...

AFRİKA’NIN KESİK DAMARLARI: DARBELER YÜZYILINA NEOKOLONYALİZM PERSPEKTİFİNDEN BAKIŞ – Dr. Murat Yiğit

Dr. Murat Yiğit - İstanbul Ticaret Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü GİRİŞ Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle Batı Afrika ülkeleri isyan ve iç savaş...

YOKSULLUK, ADALETSİZLİK VE BASKIYA BİR DARBE OLARAK ARAP BAHARI – Dr. Burak Çakırca

Dr. Burak ÇAKIRCA 17 Aralık 2010’da Tunus’un Sidi Bouzid kentinde üniversite mezunu olan ancak seyyar satıcılık yaparak hayatını idame ettirmeye çalışan Muhammed Buazizi’nin kendini ateşe...

İRAN TARİHİNİN DARBELERLE İMTİHANI: 1953 DARBESİ VE TRANSATLANTİK İTTİFAKI – Dr. Hakkı Uygur

Dr. Hakkı Uygur - İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Başkan Vekili Giriş Çağdaş Türkiye tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye’nin dört...

BREZİLYA’DA BEYAZ ELDİVENLİ DARBE – Akın Özçer

Akın Özçer - Emekli Diplomat Giriş Avrupa kıtasına yakın yüzölçümü (8.515 767 km2) ve 210 milyonluk nüfusu ile Latin Amerika’nın en büyük, dünyanın da dev ülkelerinden...

1973’TEKİ ŞİLİ ASKERİ DARBESİ VE KÖTÜLÜĞÜN BAYAĞILIĞI – Prof. Dr. César Ross

Prof. Dr. César Ross Cuando el juego se hace verdadero bienvenido al laberinto eterno de fuego (Tiro De Gracia) Çev. Gülnihal Ahter Yakacak Giriş 1973 yılı eylül ayında...

ARJANTİN’DE İNSAN HAKLARI YARGILAMALARI: CEZAİ SORUMLULUK İÇİN BİR UZUN MÜCADELE – Dr. Lorena Balardini

Dr. Lorena Balardini Çev. Dr. Necip Taha GÜR Özet Bu çalışma Arjantin’deki son askerî yönetim süresince (1976-1983) yapılan ağır insan hakları ihlallerinin cezaî takiplerinin yeniden...

Makaleler
Makaleler

Prof. Dr. Kudret Külbül – Demokrası̇lerde Özgürlük-Güvenlı̇k Dengesi

Demokrasilerde Özgürlük-Güvenlik Dengesi Özgürlük ve güvenlik dengesi, geleneksel ya da modern, demokratik olan ya da olmayan her türlü toplumda, birey-devlet-toplum yaşamını yakından etkileyen en temel...

Prof. Dr. Yusuf Şahin – Baskı Gruplarının Temsili Demokrasiyle İlişkisi

BASKI GRUPLARININ TEMSİLİ DEMOKRASİYLE İLİŞKİSİ İnsanoğlu, çok eski dönemlerden itibaren, daha geniş grupların üyesi olarak hayatını sürdürmüştür. Ama insanın üyesi olduğu grupların son yüzyılda çok...

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Arıtürk – Anayasanın İhlalı̇nden Hâkı̇mlerı̇n Cı̇nayetı̇ne 27 Mayıs Askerî Darbe Örneğı̇

ANAYASANIN İHLALİNDEN HÂKİMLERİN CİNAYETİNE 27 MAYIS ASKERî DARBE ÖRNEĞİ Devrimler aşırılıkların çocuğudur. Her askerî ihtilal kendisine meşruiyet zemini bulmak ister. Ve ne hazindir ki ülkemizde sivil...

Prof. Dr. Murat Balcı – Darbelerle Mücadelede Ceza Hukukunun Rolü

DARBELERLE MÜCADELEDE CEZA HUKUKUNUN ROLÜ Giriş Darbelere (Anayasal Organlara Karşı İşlenen Suçlar) karşı mücadele bakımından en etkili mücadele yöntemlerinden biri hiç kuşkusuz, bu suç faillerine etkin...

Av. Muhammet Emin Özkan – 28 Şubat Darbesı̇ Yargılama Sürecı

28 ŞUBAT DARBESİ YARGILAMA SÜRECİ Giriş Bu tebliğde 28 Şubat darbe davasını başından beri kesintisiz takip eden bir avukat olarak yargı süreciyle ilgili izlenimlerimi sizlerle paylaşacağım. Darbenin...

Av. Emrullah Beytar – Türkı̇ye’de Darbeler Sürecı̇ Ve 28 Şubat Darbe Yargılamaları

TÜRKİYE’DE DARBELER SÜRECİ VE 28 ŞUBAT DARBE YARGILAMALARI 28 Şubat’a Giden Yol 1995 genel seçimlerinin birinci partisi olan Refah Partisi, içeride ve dışarıda birçok kesimin paniklemesine,...

Av. Cüneyt Toraman – 28 Şubat Darbe Yargılamaları

28 ŞUBAT DARBE YARGILAMALARI Hukuk devleti, (normatif anlamda) devlet mekanizmasının işleyişini düzenleyen kurallar bütünüdür. Bu kuralların başında da halkın yönetime katılması ve el değiştirmesi formülasyonları...

Av. Öztürk Türkdoğan – 12 Eylül 1980 Askeri Darbesini Gerçekleştı̇ren Darbecilerin Yargılama Süreci

12 EYLÜL 1980 ASKERİ DARBESİNİ GERÇEKLEŞTİREN DARBECİLERİN YARGILAMA SÜRECİ 12 Eylül 1980 tarihinde Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları tarafından Türkiye tarihinin en kanlı askeri darbesi gerçekleştirilmiştir....

Av. Osman Başer – 12 Eylül Yargılaması

12 EYLÜL DARBE YARGILAMALARI Türkiye’de darbe yargılamasından beklenen olmadı.  Rakamlarla belirtildiği üzere söz konusu darbe dönemi insanlar için büyük mağduriyetler doğurmuştur.  Demokratik bir hukuk devletinde devlet eli...

Erkan Şen – 27 Mayıs’tan 12 Mart’a Askerı̇ Müdahalelerı̇n Dönüşümü

27 MAYIS’TAN 12 MART’A ASKERî MÜDAHALELERİN DÖNÜŞÜMÜ Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi tarihi bir bakıma askerî müdahalelerin tarihidir. Cumhuriyettarihi boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri, kimi zaman 27 Mayıs...

Nicholas Voulelıs – Dünyada Ve Türkı̇ye’de Darbe Yargılamaları Uluslararası Sempozyumu

Dünyada ve Türkiye’de Darbe Yargılamaları Uluslararası Sempozyumu Diktatörlük sonrası dönemin hemen arkasından gelen benim de aktif bir vatandaş olarak tecrübe ettiğim koşullara atıfta bulunacağım. Diğer başka...

José Bono Martınez – Dünyada Ve Türkı̇ye’de Darbe Yargılamaları Sempozyumu

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE DARBE YARGILAMALARI SEMPOZYUMU Siyasi olarak kendimi takdim ederek başlayacağım. Beni iki yönlü bir durum tanımlamaktadır: Sosyalist ve İspanyol. Sosyalist olarak kendimi özerk...