No menu items!

Kategori

Özel Makale

Prof. Dr. Kudret Külbül – Demokrası̇lerde Özgürlük-Güvenlı̇k Dengesi

Demokrasilerde Özgürlük-Güvenlik Dengesi Özgürlük ve güvenlik dengesi, geleneksel ya da modern, demokratik olan ya da olmayan her türlü toplumda, birey-devlet-toplum yaşamını yakından etkileyen en temel...

Prof. Dr. Yusuf Şahin – Baskı Gruplarının Temsili Demokrasiyle İlişkisi

BASKI GRUPLARININ TEMSİLİ DEMOKRASİYLE İLİŞKİSİ İnsanoğlu, çok eski dönemlerden itibaren, daha geniş grupların üyesi olarak hayatını sürdürmüştür. Ama insanın üyesi olduğu grupların son yüzyılda çok...

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Arıtürk – Anayasanın İhlalı̇nden Hâkı̇mlerı̇n Cı̇nayetı̇ne 27 Mayıs Askerî Darbe Örneğı̇

ANAYASANIN İHLALİNDEN HÂKİMLERİN CİNAYETİNE 27 MAYIS ASKERî DARBE ÖRNEĞİ Devrimler aşırılıkların çocuğudur. Her askerî ihtilal kendisine meşruiyet zemini bulmak ister. Ve ne hazindir ki ülkemizde sivil...

Prof. Dr. Murat Balcı – Darbelerle Mücadelede Ceza Hukukunun Rolü

DARBELERLE MÜCADELEDE CEZA HUKUKUNUN ROLÜ Giriş Darbelere (Anayasal Organlara Karşı İşlenen Suçlar) karşı mücadele bakımından en etkili mücadele yöntemlerinden biri hiç kuşkusuz, bu suç faillerine etkin...

Av. Muhammet Emin Özkan – 28 Şubat Darbesı̇ Yargılama Sürecı

28 ŞUBAT DARBESİ YARGILAMA SÜRECİ Giriş Bu tebliğde 28 Şubat darbe davasını başından beri kesintisiz takip eden bir avukat olarak yargı süreciyle ilgili izlenimlerimi sizlerle paylaşacağım. Darbenin...

Av. Emrullah Beytar – Türkı̇ye’de Darbeler Sürecı̇ Ve 28 Şubat Darbe Yargılamaları

TÜRKİYE’DE DARBELER SÜRECİ VE 28 ŞUBAT DARBE YARGILAMALARI 28 Şubat’a Giden Yol 1995 genel seçimlerinin birinci partisi olan Refah Partisi, içeride ve dışarıda birçok kesimin paniklemesine,...

Av. Cüneyt Toraman – 28 Şubat Darbe Yargılamaları

28 ŞUBAT DARBE YARGILAMALARI Hukuk devleti, (normatif anlamda) devlet mekanizmasının işleyişini düzenleyen kurallar bütünüdür. Bu kuralların başında da halkın yönetime katılması ve el değiştirmesi formülasyonları...

Av. Öztürk Türkdoğan – 12 Eylül 1980 Askeri Darbesini Gerçekleştı̇ren Darbecilerin Yargılama Süreci

12 EYLÜL 1980 ASKERİ DARBESİNİ GERÇEKLEŞTİREN DARBECİLERİN YARGILAMA SÜRECİ 12 Eylül 1980 tarihinde Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları tarafından Türkiye tarihinin en kanlı askeri darbesi gerçekleştirilmiştir....

Av. Osman Başer – 12 Eylül Yargılaması

12 EYLÜL DARBE YARGILAMALARI Türkiye’de darbe yargılamasından beklenen olmadı.  Rakamlarla belirtildiği üzere söz konusu darbe dönemi insanlar için büyük mağduriyetler doğurmuştur.  Demokratik bir hukuk devletinde devlet eli...

Erkan Şen – 27 Mayıs’tan 12 Mart’a Askerı̇ Müdahalelerı̇n Dönüşümü

27 MAYIS’TAN 12 MART’A ASKERî MÜDAHALELERİN DÖNÜŞÜMÜ Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi tarihi bir bakıma askerî müdahalelerin tarihidir. Cumhuriyettarihi boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri, kimi zaman 27 Mayıs...

Son Eklenenler