No menu items!

27 Mayıs 1960 İhtilal Bildirisi

Okumalısınız!

GEÇMİŞLE YÜZLEŞME: 12 EYLÜL TRAVMASINI AŞMAK – Av. Hüsnü Öndül

Av. Hüsnü Öndül 12 Eylül ve Geçmişle Yüzleşmede Geciken Adımlar 21 Eylül 1991 tarihinde İnsan Hakları...

12 Eylül – Av. Niyazi Paksoy

Av. Niyazi Paksoy *Bu tebliğ, 14 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen 5. Darbe ile Mücadele Sempozyumunda sunulmuştur. Millî irade...

Yeter, Söz Milletindir!

"Ordu, her zaman arka planda bekleyip yanlış davranırlarsa siyasetçilere geri döneceklerini mi hatırlatacak?" "Bu abdest bu memlekete 50...

27 Mayıs Askeri Yönetiminin Siyaseti Şekillendirme Çabaları: Yuvarlak Masa Toplantıları [1] (Milli And)

Doç. Dr. Şerif Demir, Siirt Üniversitesi Bu yazı, Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali tarafından hazırlanan ve Şubat 2022’de...

Ankara Radyosu’nda saat 05.25‘te Kurmay Albay Alparslan Türkeş tarafından okunmuştur

Dikkat… Dikkat… Muhterem Vatandaşlar!

Radyolarınızın başına geçiniz. Güvendiğiniz Silahlı Kuvvetlerinizin sesi bir dakika sonra sizlere hitap edecektir.

Bugün demokrasimizin içine düştüğü buhran ve son müessif hadiseler dolayısıyle ve kardeş kavgasına meydan vermemek maksadiyle Türk Silahlı Kuv­vetleri memleketin idaresini eline almıştır.

Bu hareketle Silahlı Kuvvetlerimiz, partileri içine düştükleri uzlaşmaz duru­mundan kurtarmak ve partiler üstü tarafsız bir idarenin nezaret ve hakemliği altında en kısa zamanda adil ve serbest seçimler yaptırarak idareyi hangi tarafa mensup olursa olsun seçimi kazananlara devir ve teslim etmek üzere girişmiş bulunmaktadır. Girişilmiş olan bu teşebbüs hiçbir şahsa veya zümreye karşı de­ğildir. İdaremiz hiç kimse hakkında şahsiyete mütaallik tecavüzkâr bir fiile te­şebbüs etmeyeceği gibi edilmesine de asla müsamaha etmeyecektir. Kim olursa olsun ve hangi partiye mensup olursa olsun her vatandaş, kanunlar ve hukuk prensipleri esaslarına göre muamele görecektir. Bütün vatandaşların, partilerin üstünde, aynı milletin aynı soydan gelmiş evlatları olduklarını hatırlayarak ve kin gütmeden birbirlerine karşı hürmetle, anlayışla muamele etmeleri, ıstırap­larımızın dinmesi ve milli varlığımızın selameti için zaruri görülmektedir. Ka­bineye mensup şahsiyetlerin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sığınmalarını rica edi­yoruz. Şahsi emniyetleri kanun teminatı altındadır.

Müttefiklerimize, komşularımıza ve bütün dünyaya hitap ediyoruz. Gaye­miz Birleşmiş Milletler Anayasası’na ve insan hakları prensiplerine tamamiyle riayettir. Büyük Atatürk’ün, “Yurtta sulh, cihanda sulh!” prensibi bayrağımızdır. Bütün ittifaklarımıza ve taahhütlerimize sadıkız. NATO’ya inanıyoruz ve bağlı­yız. CENTO’ya bağlıyız.

Tekrar ediyoruz; düşüncelerimiz, yurtta sulh, cihanda sulhtur. Türkiye dahi­linde bütün garnizonlardaki garnizon komutanları o yerin mülki ve askeri ida­resine el koyacaklar ve vatandaşların her hususta emniyetini sağlayacaklardır.

Daha Fazlası

SON EKLENENLER

GEÇMİŞLE YÜZLEŞME: 12 EYLÜL TRAVMASINI AŞMAK – Av. Hüsnü Öndül

Av. Hüsnü Öndül 12 Eylül ve Geçmişle Yüzleşmede Geciken Adımlar 21 Eylül 1991 tarihinde İnsan Hakları...

12 Eylül – Av. Niyazi Paksoy

Av. Niyazi Paksoy *Bu tebliğ, 14 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen 5. Darbe ile Mücadele Sempozyumunda sunulmuştur. Millî irade...

Yeter, Söz Milletindir!

"Ordu, her zaman arka planda bekleyip yanlış davranırlarsa siyasetçilere geri döneceklerini mi hatırlatacak?" "Bu abdest bu memlekete 50...

27 Mayıs Askeri Yönetiminin Siyaseti Şekillendirme Çabaları: Yuvarlak Masa Toplantıları [1] (Milli And)

Doç. Dr. Şerif Demir, Siirt Üniversitesi Bu yazı, Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali tarafından hazırlanan ve Şubat 2022’de...

Müdafaa Eki: “Vatana Hıyanet” İddiasına Müdafaanın Cevabı

Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali *Bu yazı, Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali tarafından hazırlanan ve Şubat 2022’de yayımlanan...